En film av Johan Löfstedt & Nils Petter Löfstedt
Inspelad i och runt Vadstena 1920-2016
Arkivmaterial från Föreningen gamla Vadstena
Röst Rolf Knutsson, Online Voices

Filmens premiär föregicks av diverse klipp som spreds via sociala medier.

kontakt: mirakelivadstena@gmail.com